Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Haberler

2013 Yılı Hac Müracaatı ile İlgili Açıklamalar - YENİ

Hac kayıtları 4 Şubat itibariyle başladı.

22 Şubat'ta sona erecek olan kayıtlarla ilgili vatandaşlar öncelikle bankaya 15 lira para yatırıyor. Daha sonra da www.diyanet.gov.tr adresinden ya da en yakın müftülüğe giderek başvurularını tamamlayabiliyorlar.

Daha önceden hacca gitmiş olanların başvurularını sistem kabul etmiyor. Başvurular 10 kişiye kadar grup halinde yapılabilecek.

Türkiye'nin hac kontenjanı 74 bin. Bu sayının 4 bine yakın kısmının din görevlisi, kafile başkanı, sağlık, karşılama ve kiralama ekibi gibi görevliler için kullanılıyor.

Türkiye'ye verilen kontenjanın içerisinde kura haricinde kimse götürülmüyor. Sadece şehit ailelerine 600 kişilik kontenjan ayrılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hac Müracaatı ile İlgili Açıklamalar aşağıdadır:

2013 YILI HAC MÜRACAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1-Müracaatlar; 04 - 22 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

a) 2012 yılında kur''aya katılanlardan hacca gidemeyenlerin “Kayıt Yenileme” işlemleri Başkanlığımızca elektronik ortamda otomatik olarak yapılacak ve bunlar kayıt yenilemiş sayılacaktır. Ancak; 2012 y tercihlerinden; il, ilçe, hac konaklama türleri ve kur’aya birlikte gireceği ki ilerde değişiiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yapabileceklerdir. Değişiklik yaptırmak istemeyenlerin herhangi bir müracaat yapmasına gerek yoktur.

b) 2013 yılında hacca gitmek üzere "İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalışara 15.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaatlar Başkanlığımız http://hac.diyanet.gov.tr iinternet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.

2- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdan fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de kayda aldıklar dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene vereceklerdir.

3- İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 15.-TL'yi aşağıdaki bankalardan herhangi birine yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.

a) T.C. Ziraat Bankası,                                   b) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

c) Türkiye Halk Bankası,                                 ç) Ak Bank A.Ş.,

d) Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş.            e) Asya  Katılım Bankası A.Ş.

f) Kuveyt Türk  Katılım Bankası A.Ş.                g) Türkiye Finans  Katılım Bankası A.Ş.

4- Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parası yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatlar geçerli olmayacak, bunlar kur’aya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıklar ücret kendilerine iade edilecektir.

5- 2013 yılında şekilecek kur’a sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.

6- Müracaatlarda; eş , anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile, hiç bir akrabalık bağı olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

7- Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya iinternet yolu ile yapılması na. Bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise ön kayıt ücretini yatırmış olmas gerekmektedir.

8- Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat edenlerin bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.

9- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yenilemesi diğerinin ise ilk defa kayıt yaptırması halinde bunların müracaatlar birlikte alınacak ve kur’aya da tek numara ile katılacaklardır.

10- Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlar hacca hiç gitmemi mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.

11- Daha önce hacca gidenlerin müracaat kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur’a çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtlar sistemden silinecek ve kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

12- Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlar na hacca gitmek veya bir ba kas n yerine vekalışeten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13- Hacı adayları, müracaatlarını sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını yukarıda belirtilen iinternet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

14- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlarda bilgi eksikliğinden "Grup Başı " olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

15- Hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanı, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlakai şaretleyeceklerdir.

16- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şşekilde yapılacaktır.

Hac Konaklama Türleri ve Bu Türler çin Kiralanacak Bina ve Otellere İlişkin Kriterler

Hacca gidecek vatandaşlarımıza farkl hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ve Harem’e olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şşekilde düzenlenecektir.

A) NORMAL KONAKLAMA TÜRÜ:

Bu türde genel olarak;

► Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, fiziki yap iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhanesi ve irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanlar hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı ve en çok 5 kişinin birlikte kalışaca odalarda konaklama yaptırılacaktır.

► Mekke’de Hareme en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziye’de veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır.

► Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m² ’ye 1 kişi dü ecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.

► Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 25 - 45 gün arasında belirlenecektir.

TAHMİNİ KONAKLAMA ÜCRETİ: 2.730 - 3.100 AVRO

B) MÜSTAKİL KONAKLAMA TÜRÜ:

Bu türde genel olarak;

► Mekke’de Hareme en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziye’de veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalar kiralanacaktır.

► İçinde tuvalet, banyo ve buzdolab bulunan, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

► Mekke’de müstakil konaklama türündeki hacılar ile normal konaklama türündeki hacılar ayn binada iskan ettirilmeyecektir.

► Medine’de ise Merkeziye’deki yeni binaların genelde müstakil konaklama tür standardında inşa edilmesi sebebiyle, uçak programlar n zorunlu kılması halinde, müstakil konaklama tür ve normal konaklama tür kriterlerine uymak kayd yla bu binalarda ayn anda her iki türdeki hac adayları da iskan ettirilebilecektir.

► Müstakil odal konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri ta mayan binalar n, bu türler için kullanılmasına izin verilmeyecektir.

► Bu konaklama türü, binalar n hareme takribi uzaklıklarınave verilecek hizmet durumlar na göre 3 ayrı kategoride düzenlenebilecektir.

► Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 15 - 30 gün arasında belirlenecektir.

TAHMİNİ KONAKLAMA ÜCRETİ: 4.000 - 5.000 AVRO

1- Müstakil – 1: Hareme olan mesafesi; 0 - 1500 metre arasında olacaktır.

2- Müstakil – 2: Hareme olan mesafesi; 1501 - 3500 metre arasında olacaktır.

C) OTEL KONAKLAMA TÜRÜ:

Bu türde genel olarak;

► Mekke ve Medine standartlarına göre lüks oteller ile y yıldızlı statüde olup, günlük oda temizli i, çar af ve havlular n de imi vb. hizmet veren oteller kiralanacaktIr.

Bu otellerde 2 veya talep olmas halinde 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

► Anlaşmaya göre 2 veya 3 öğün açık büfe yemek verilecektir.

Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalışitesi ve otellerin hareme olan takribi uzaklıklarınagöre 2 ayrı kategoride organizasyon düzenlenebilecektir.

TAHMİNİ KONAKLAMA ÜCRETİ: 5.750 AVRO ve ÜZERİ

1- Otel - 1;

► Mekke’de Hareme en fazla 700 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan lüks otellerden birinde konaklama yaptırılacaktır.

► Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün arasında belirlenecektir.

2- Otel - 2;

► Mekke’de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan, yıldızlıstatüde hizmet veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.

► Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün arasında belirlenecektir.

* Yukarıda belirtilen hac konaklama türlerinde, Hareme mesafesi 1 Km’den uzak olan yerlere servis konulacaktır.

** Kesin kayıt tarihi ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacağından yukarıda belirtilmiş olan ücretler tahmini ücretlerdir.

www.samanyoluhaber.com

Diyanet İşleri Başkanlığı


Eklenme Tarihi : 4.2.2013

tüm haberler >

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook