Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Kur'an-ı Kerim MealiSure Nüzul Sırası Kur'an Sırası Ayet Sayısı

 Asr 13 103 3
 Nasr 114 110 3
 Kevser 15 108 3
 Kureyş 29 106 4
 İhlâs 22 112 4
 Fil 19 105 5
 Kadir 25 97 5
 Tebbet 6 111 5
 Felâk 20 113 5
 Kâfirûn 18 109 6
 Nâs 21 114 6
 Fâtiha 5 1 7
 Mâ'ûn 17 107 7
 Beyyine 100 98 8
 İnşirâh 12 94 8
 Tîn 28 95 8
 Zilzâl 93 99 8
 Tekâsür 16 102 8
 Hümeze 32 104 9
 Cum'a 110 62 11
 Âdiyât 14 100 11
 Kâri'a 30 101 11
 Duhâ 11 93 11
 Münâfikûn 104 63 11
 Tahrîm 107 66 12
 Talâk 99 65 12
 Mümtehine 91 60 13
 Saff 109 61 14
 Şems 26 91 15
 Târık 36 86 17
 Hucurât 106 49 18
 Teğâbun 108 64 18
 İnfitâr 82 82 19
 Alak 1 96 19
 A'lâ 8 87 19
 Müzzemmil 3 73 20
 Beled 35 90 20
 Leyl 9 92 21
 Bürûc 27 85 22
 Mücâdele 105 58 22
 Haşr 101 59 24
 İnşikâk 83 84 25
 Ğâşiye 68 88 26
 Cin 40 72 28
 Nûh 71 71 28
 Hadîd 94 57 29
 Fetih 111 48 29
 Tekvîr 7 81 29
 Secde 75 32 30
 Mülk 77 67 30
 Fecr 10 89 30
 İnsan 98 76 31
 Lokman 57 31 34
 Ahkâf 66 46 35
 Mutaffifîn 86 83 36
 Câsiye 65 45 37
 Muhammed 95 47 38
 Nebe' 80 78 40
 Kıyâmet 31 75 40
 Abese 24 80 42
 Ra'd 96 13 43
 Me'âric 79 70 44
 Kâf 34 50 45
 Fâtır 43 35 45
 Nâzi'ât 81 79 46
 Tûr 76 52 49
 Mürselât 33 77 50
 İbrahim 72 14 52
 Hâkka 78 69 52
 Kalem 2 68 52
 Şûrâ 62 42 53
 Fussilet 61 41 54
 Sebe' 58 34 54
 Kamer 37 54 55
 Müddessir 4 74 56
 Duhân 64 44 59
 Zâriyât 67 51 60
 Rûm 84 30 60
 Necm 23 53 62
 Nûr 102 24 64
 Ankebût 85 29 69
 Ahzâb 90 33 73
 Enfâl 88 8 75
 Zümer 59 39 75
 Furkân 42 25 77
 Rahmân 97 55 78
 Hac 103 22 78
 Yâsîn 41 36 83
 Mü'min 60 40 85
 Kasas 49 28 88
 Sâd 38 38 88
 Zuhruf 63 43 89
 Neml 48 27 93
 Vâkı'a 46 56 96
 Meryem 44 19 98
 Hicr 54 15 99
 Yûnus 51 10 109
 Kehf 69 18 110
 Yûsuf 53 12 111
 İsra 50 17 111
 Enbiya 73 21 112
 Mü'minûn 74 23 118
 Mâide 112 5 120
 Hûd 52 11 123
 Nahl 70 16 128
 Tevbe 113 9 129
 Taha 45 20 135
 En'âm 55 6 165
 Nisâ 92 4 176
 Sâffât 56 37 182
 Âl-i İmrân 89 3 200
 A'râf 39 7 206
 Şu'arâ 47 26 227
 Bakara 87 2 286 


 
2019 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook