Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Hac İlmihali

İhsar ve Fevat

İhsarın Sonuçları

İhramdan çıkmak isteyen muhsar;

- Eğer harem bölgesinde ise niyet eder ve ihsar kurbanı keserek ihramdan çıkar.

- Eğer Harem bölgesi dışında ise, Harem bölgesinde kesilmek üzere bir kurbanlık hayvanı -yahut ücretini- gönderir. Bu kurban, kesilince ihramdan çıkmış olur. Ayrıca saçların tıraş edilmesi veya kısaltılması gerekmez. Kurban yerine ulaşıp kesilmeden ihram yasaklarından hiç biri işlenmez, işlenirse dem gerekir.

İhsar kurbanının harem bölgesi dışında kesilmesi caiz değildir. Çünkü ayetteki “Kurban yerine varıncaya kadar başınızı ıraş etmeyin” (1) ifadesi bunu gerektirmektedir.

Muhsar, eğer sadece umre veya ifrad haccı için ihrama girmişse bir adet, kırân haccı için ihrama girmişse iki adet “ihsar hedyi” kestirir.

Hac veya umre için ihrama giren kimse, muhsar durumuna düşer, sonra Arafat’ta vakfe yapma imkânı bulursa ihsar durumu sona ermiş olur. Çünkü Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam, “Hac Arafat’tır. Kim Müzdelife gecesinde güneşin doğmasından önce Arafat’a gelirse hacca yetişmiştir” buyurmuştur. (2)

Bu kimse haccın diğer menâsikini usulüne göre yapar.

İhsar sebebiyle ihramdan çıkan kimse, farz olsun, vacip olsun veya nafile olsun, tamamlayamadığı hac veya umresini daha sonra kaza eder.

İhsar sebebi ile ihramdan ç›kan kimse eğer ifrad haccına niyet etmiş ise, bir umre ve bir hac kaza eder. Kıran haccına niyet etmiş ise, iki umre bir hac kaza eder. Yalnızca umreye niyet etmiş ise bir umre kaza eder.

Şâfiî mezhebine göre; İhsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesi şart değildir. Bu kurban, ihsarın vuku bulduğu yerde kesilebilir. Çünkü Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam Hudeybiye barışı gününde ihsar kurbanını bulunduğu yerde kesmiştir.Yapılmakta olan hac ister kıran haccı olsun, ister ifrad haccı olsun, ihsar halinde bir tek kurban kesilir.

İhsar sebebi ile yarıda kalan hac veya umrelerden sadece farz ve vacip olanların kaza edilmesi gerekir, nafile hac ve umrenin kaza edilmesi gerekmez. İfrat ve kıran ihramına niyet ettikten sonra muhsar olanlar yalnızca birer hac kaza ederler.

Tıraş olmadıkça ihramdan çıkılmaz. Henüz ihsar hedyi kesilmeden ihramdan çıkılır veya ihram yasakları işlenirse dem gerekir.

  


1. Bakara, 2/196.
2. Tirmizi, Hac, 57; III, 236.


Bu yazı 2933 kez okunmuştur.

Paylaş
2019 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook