Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Hac İlmihali

Haccın Yapılışı

Temettu Haccının Yapılışı

Temettu haccı; hac mevsimi içinde umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra vakti gelince ihrama girip hac yapmaktan ibarettir.

Temettu haccı yapacak olan kimse hazırlık safhasından sonra umreye niyet eder.

a) İhrama Girme

Temettu haccı yapacak kimse mikat sınırlarını geçmeden veya hava alanında ihrama girer. İhrama, niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir. Bundan sonra ihram yasakları başlamış olur.

Ka’be’ye varıncaya kadar her fırsatta yüksek sesle telbiye, tekbir, tehlil ve salâvat-ı şerife getirerek yolculuğa devam eder.

Kadınlar telbiye, tekbir, tehlil ve salâvat-ı şerife’yi yüksek sesle söylemezler.

Mekke‘ye yaklaşıp Harem bölgesine girince, “Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” diye dua eder.

Mekke’ye abdestli girmek sünnet, gündüz girmek müstehaptır.

Mekke’de otele veya eve yerleşip dinlendikten sonra mümkünse boy abdesti, mümkün değilse abdest alır, yaya veya vasıta ile Mescid-i Haram’a gider. Tekbir, tehlil ve salâvat-ı şerife okuyarak yola devam eder.

“Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru” diye dua ederek Mescid-i Haram’a girer. Beytullah’ı görünce üç defa tekbir ve tehlil getirir ve şu duayı okur. “Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin Evindir. Onu Sen yücelttin, Sen şereflendirdin, Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy. Ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün”

Bildiği başka duaları da okuyabilir. Tavafa başlamadan önce telbiyeyi keser. 

b) Tavaf

Hacer-i Esved hizasına gelir, yönünü Hacer-i Esved’e döner, ellerini omuz hizasına kadar kaldırıp "Bismillahi Allahu Ekber" diyerek Hacer-i Esved’i selamlar ve umre tavafına niyet edip tavafa başlar,

Tavaf ederken mesnun olan veya bildiği duaları okur veya sessizce tekbir ve tehlil getirir veya Kur’an okur.

Tavaf’ta ıztıba ve ilk üç şavtta remel yapar. Metaf'ta izdiham varsa “remel” yapmaz. Çünkü kalabalıkta remel yapmak mümkün olmaz. Remel yapacağım diye insanlara eziyet vermek kesinlikle doğru değildir.

Tavaftan sonra Mültezem'de ve Hatim’de dua eder. Mümkünse Makam-ı İbrahim’in arkasında, değilse uygun bir yerde iki rekât “tavaf namazı” kılar. Tavaf namazında birinci rek’atta Fatiha suresinden sonra Kafirün, ikinci rekâtta İhlâs suresini okur. Namazdan sonra dua eder. Sonra Hacer-i Esved’in hizasına gelip istilam eder. 

c) Sa’y

Umrenin sa’yini yapmak üzere Safa’ya gider. Yönünü Ka’be’ye döner, tekbir, tehlil, tesbih ve salât ü selam getirir, ellerini açıp dua eder, sonra, “Allah’ım! Senin rızan için Safa ile Merve arasında yedi şavt olarak umrenin sa’yini yapmak istiyorum” diyerek Sa’y yapmaya niyet eder.

Sa’y yaparken mesnun veya bildiği duaları okur, sessizce tekbir, tehlil, tesbih ve tahmid getirir veya Kur’an okur. Her şavtta yeşil ışıklı sütunlar arasında “hervele” yapar. Sa’yi tamamlayınca Merve tepesinde dua eder.

Sa’yi yaptıktan sonra berberde veya evde veya otelde saç tıraşı olur veya saçını kısaltır, böylece ihramdan çıkar ve bu şekilde umre ibadetini tamamlamış olur.

Kadınlar, hervele yapmazlar.

Umresini yapan kimse Arafat’a çıkacağı terviye gününe (8 Zilhicce) kadar Mekke’de vaktini ibadetle geçirir. Beş vakit namazını Mescid-i Haram’da cemaatle kılmaya gayret eder. Bolca tavaf yapar. Çarşı-pazar dolaşarak veya evde oturup yatarak vaktini boş yere geçirmez.

d) Hac İçin İhrama Girmek

Terviye günü (8 Zilhicce) “Hacca Hazırlık” başlığı altında zikrettiğimiz hazırlığı yapar. İki rekât ihram namazı kılar, hac yapmaya, “Allah’ım! Hac yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diyerek hacca niyet eder ve telbiye getirir. Böylece hac ihramına girmiş olur ve ihram yasakları başlar.

Bu arada arzu eder ve vakit de müsait olursa nafile bir tavaftan sonra haccın sa’yini yapabilir.

Bayramın birinci günü Cemre-yi Akabe’ye taş atıncaya kadar her fırsatta telbiye, tekbir, tehlil ve salâvat-ı şerife getirir. 

e) Arafat Vakfesi

Terviye günü (zilhicce 8) sabah namazından sonra Mina’ya gidip burada gecelemek ve Arefe günü (zilhicce 9) sabah namazından sonra Arafat’a gitmek sünnet ise de günümüzde izdiham nedeniyle terviye günü sabah namazından itibaren gündüz veya gece otobüslerle doğrudan Arafat’a çıkılmaktadır.

Arafat’ta arefe günü öğle vaktine kadar çadırlarda vaktini namaz kılarak, Kur’an okuyarak, dua, zikir ve tövbe ederek, yapılan vaazları ve konuşmaları dinleyerek geçirir. Abdestli bulunmaya özen gösterir. Öğle vakti yaklaşınca abdestsiz ise abdest alır, namaza hazırlanır.

Öğle namazını öğle vaktinde ikindi namazı ile birlikte cem-i takdim ile kılar. Namazdan sonra ayakta kıbleye dönerek Arafat Vakfesi yapar.

Güneşin batmasına kadar Arafat’ta kalır, vaktini ibadetle geçirir. Güneş battıktan sonra Müzdelife’ye hareket eder. Akşam namazını Arafat’ta ve yolda kılmaz. 

f) Müzdelife Vakfesi

Müzdelife’ye ulaşınca uygun bir yere yerleşir. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem-i te’hir ile kılar.

Müzdelife’de geceler. Vaktini namaz, dua, zikir ve Kur’an okuyarak geçirir. Sabah namazını erkence kılar, namazdan sonra Müzdelife Vakfesi'ni ayakta yapar, dua eder. Güneş doğmadan önce Mina’ya hareket eder. 

g) Akabe Cemresine Taş Atmak

Bayramın birinci günü sabah namazından sonra Müzdelife’den Mina’ya gelince eşyasını çadıra bırakır. Çadırda dinlenir, uygun bir zamanda Akabe Cemresi’ne gider ve yedi taş atar. Taş attıktan sonra beklenmeksizin oradan uzaklaşır. Dua etmek için beklenmez, duayı yürürken yapar.

Cemre-i Akabe’ye ilk taşın atılmasıyla telbiyeye son verilir. Şeytan taşlama görevini sağlığı yerinde olan kimsenin bizzat kendisinin yapması gerekir. Hastalar vekâlet ile attırabilirler.

h) Şükür Kurbanı Kesmek

Şeytana taş attıktan sonra Harem bölgesi sınırları içinde kurban keser veya vekâlet yolu ile kestirir. Bu kesilen kurban şükür kurbanıdır (hedy). 

i) Tıraş Olmak

Kurban kestikten sonra saç tıraşı olur veya saçını kısaltır ve böylece ihramdan çıkmış olur. Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasakları kalkar.

Şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma görevleri arasında sıraya uymak cumhura göre sünnet sadece Ebu Hanife’ye göre vaciptir.

Günümüzde kurbanlar İslam Bankası aracılığı ile kestirildiğinden bu üç görev arasındaki tertibe uyulması zaman almaktadır. Bu itibarla şeytan taşlama ve tıraş olma arsındaki sıraya uymak yeterlidir.

Bayramın 2, 3 ve 4. günleri şeytan taşlama zamanı, ittifakla öğle ezanının okunmasından itibaren başlar, fecr-i sadığa kadar devam eder. 

j) Ziyaret Tavafı

Bayramın birinci günü şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma görevlerini yaptıktan sonra aynı gün imkan olursa, Mekke’ye gider ve farz olan ziyaret tavafını yapar.

Bu tavafın en geç bayramın 3. günü güneş batımından önce yapılması cumhura göre sünnet, Ebu Hanife’ye göre vaciptir. Tavafa, “Allah’ım! Haccın tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diye niyet eder. Tavafı daha önce tarif edildiği şekilde yapar. Hac sa’yini daha önce yapmamış ise tavafta ıztıba ve ilk üç şavtta remel yapar.

“Allah’ım! Rızan için Safa ile Merve arasında haccın sa’yini yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diyerek niyet eder ve usulüne uygun olarak sa’yini yapar.

Bayramın birinci günü ziyaret tavafını ve sa’yi yaptıktan sonra Mina’ya döner. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerini Mina’da geçirir. 

k) Cemrelere Taş Atmak

Bayramın 2. ve 3. günleri zeval vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Akabe cemrelerine yedişer taş atar. Küçük ve Orta cemrelere taş attıktan sonra uygun bir yere çekilerek dua eder. Akabe Cemresine taş attıktan sonra dua etmez ve oradan hemen ayrılır.

Bu iki gün zevalden önce şeytan taşlama yapılmaz. Yapılmış ise zevalden sonra yeniden atılır.

Bayramın 3. günü Mina’da kalmayıp Mekke’ye gidecek olursa 4. günü atılacak olan 21 taşı uygun bir yere bırakır.

Bayramın 4. günü tan yeri ağarmaya başlamadan önce Mina’dan ayrılmazsa 4. gün her üç cemreye sırayla yedişer taş atar.

Mekke’den ayrılacakları güne kadar ibadet, tavaf, zikir, dua ve Kur’an okuma ile meşgul olurlar. 

l) Veda Tavafı

Bütün işlerini bitirdikten sonra Mekke’den ayrılmadan önce veda tavafı yapar, böylece hac görevini tamamlamış olarak memleketine veya Medine’ye gider.Bu yazı 3858 kez okunmuştur.

Paylaş
2019 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook