Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler

Ziyaret Zamanı

İbadetler Hakkında

♦ Hacılarımızın Mescid-i Haram’da ve Mescidi Nebevî’de kendi aralarında çok konuştukları görülmektedir. Bunun yerine hacı, zamanını, nafile namaz, dua, zikir, tefekkür ve Kur’an okuma gibi amellerle değerlendirmelidir.

♦ Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Nebevî’ye girdiğinde, kerahet vakti değilse, iki rekat Tahiyyatu’l-Mescid adı verilen “Mescidi Selamlama” namazı kılmalıdır. Bu sünnettir.

♦ Namaz için saflar arasına girmek isteyenlere yardımcı olmalı, yer vermelidir. Bu hususta Kur’an’da “Ey iman edenler! Size, ‘Meclislerde yer açın!’ denildiği zaman yer açın ki, Allah da size genişlik versin” (Mücadele, 11) buyrulmaktadır. Önünden geçenlere, safı aralayıp geçmek isteyenlere müdahale etmemelidir.

♦ Mecbur kalmadıkça namaz kılanların önünden geçmemelidir. Bu konuda birçok müslümanın hassas olduğu ve önünden geçenleri namaz içinde kolunu uzatarak engellemeye çalıştığını unutmamalıdır.

♦ Hacılarımızın Cuma namazından sonra, Mescid-i Haram’da ve Mescid-i Nebevî’de dahi Zuhr-i Ahir namazı kıldıkları görülmektedir. Bunun yerine nafile veya kaza namazı kılmaları daha uygundur.

♦ Bayan hacılar, Kâbe’de mümkün mertebe hanımların namaz kıldığı yerleri kullanmalıdır.

♦ Yaptığı ibadetleri, tavafları başkalarına söylememeli, riyadan, gösterişten sakınmalıdır.

♦ Defalarca umre yapmaktansa, fazla tavaf yapmayı tercih etmelidir.

♦ Farz namazları evde, otelde veya otele yakın mescidde kılmak yerine, çok daha sevap olduğu için Mescid-i Haram’da ve Mescid-i Nebevî’de kılmalıdır.

♦ Hacılar, mescidde yer bulamama ihtimaline karşı yanlarında, üzerinde namaz kılabilecekleri bir seccade veya ince bir bez taşımalıdırlar.

♦ Gerek Mekke ve Medine’de yaşayan, gerekse dışarıdan gelen ve yoksul olduğu anlaşılan kişilere sadaka vererek yardımcı olmalıdır.

♦ Hacılar, Mekke ve Medine'de kaldıkları otellerde kendilerine görevlilerce sunulacak va'z ve irşat programlarına katılmalıdır.

♦ Hac ibadetini hata yapmadan usulüne uygun bir şekilde yerine getirebilmek için Müftülüklerce verilen kitaplar, hac yolculuğunca tekrar tekrar okunmalıdır. Hac menasiki ile ilgili konular, kitaplardan bizzat kavranmaya ve öğrenmeye çalışılmalıdır. Hac ibadetlerinin yerine getirilmesi aşamalarında karşılaşılan bütün sorun ve sıkıntılar mutlaka Grup veya Kafile Başkanına iletilmelidir.

Davranışlar Hakkında

♦ Haccın her şeyden önce bir sabır eğitimi olduğunun bilinciyle, şartlar ne olursa olsun kimseye kızmamalı, kimseyi kırmamalı, haklı da olsa sabretmeli, Kur’an’ın ifadesiyle “öfkesini yutmalıdır”.

♦ Hac esnasında alışveriş caiz olmakla birlikte, yapılan gereksiz yere çarşılarda dolaşılması, hem bedeni, hem zihni yormakta, orada yapılacak ibadetleri de olumsuz etkilemektedir. Sayılı günlerde orada yapılacak en kârlı ticaretin, ibadetle, Kâbe tavafıyla gerçekleşeceği bilinmelidir.

♦ Hediye veya eşya satın almada rekabet yerine, hizmet ve ibadette yarışmalıdır.

♦ İslam ahlâkına yaraşır davranışlar sergilemeli, kaba ve sert tavırlardan sakınmalıdır. Hem bir müslüman olarak, hem de milletimizi temsil açısından olumsuz imaj bırakmamalıdır.

♦ Müslüman kardeşlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalı, her gördüğü olumsuz davranışa müdahale etmemelidir.

♦ Haccın, İslam kardeşliğinin en fazla kendini göstermesi gereken yerlerden biri olması gereği göz önüne alınarak diğer Müslümanlarla selamlaşma, iletişim kurma ve kaynaşma cihetine gitmelidir. Müslümanın, kardeşine tebessümü bile bir sadakadır.

♦ Hac, farklı ülke ve bölgelerden gelen kardeşlerin tanışma yeridir. Herhangi bir ülkenin hacıları, diğer ırk ve ülke hacılarına karşı üstünlük taslamamalıdır. Bu, cahiliyye âdeti olup, İslâm tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük, ancak takva iledir.

♦ Hacda başkalarını hakir görme gibi bir anlayıştan şiddetle sakınmalıdır. Çünkü mü’min kardeşini hakir görmesi, günah olarak kişiye yeter.

♦ Diğer Müslümanları tenkitle meşgul olmak yerine kendi eksikliklerini ve kusurlarını telafi imkanlarına yoğunlaşmalıdır.

♦ Hacda olumlu düşünmeye, uyum göstermeye ve uyumlu hareket etmeye özen göstermelidir.

♦ Kardeşleri hakkında hüsn-ü zan sahibi olmalı, su-i zandan şiddetle sakınmalıdır.

♦ Kul haklarına riayete ayrı bir özen göstermelidir. İnsanlarla eşitlenilmesi gereken bir ortamda kendisi için birtakım ayrıcalıklar aramak haccın ruhuyla bağdaşmaz.

♦ Hacta îsar (başkalarını kendisine tercih) ahlâkına sahip olmalıdır. Bencil davranışlardan sakınmalı, diğer hacılara öncelik verip yardımcı olmalıdır.

♦ Kendisi için istediğini başkası için de istemeli, kendisi için arzulamadığını başkaları için de arzulamamalıdır.

♦ Küçüklere sevgi, büyüklere saygı göstermeli, yaşlı, özürlü ve yardıma muhtaçların yardımına koşmalıdır.

♦ Mütevazi olmalı, kibirden, enaniyetten ve gururdan sakınmalıdır.

♦ Arafat’ta kumdan öbekler yapmak, mektup, çocuk çamaşırı bırakmak, oradan deve dili getirmek, mübarek olduğu zannıyla oralardan taş toprak almak vb. İslâm inancına ters düşen bazı hurafelere kesinlikle yeltenmemelidir.

♦ Kafilemizde ülkemizin değişik şehir ve bölgelerinden gele, örf, adet ve gelenekleri bizden farklı kardeşlerimiz bulunacaktır. Hep birlikte karşılıklı uyum, hoşgörü, saygı ve dayanışma içerisinde bulunmanın insani, dini ve ahlaki görevlerimiz olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

♦ Suudi Arabistan'ın kendine has kanun ve kuralları vardır. Burada bulunulduğu sürece bu kanun ve kurallara uyulması gerektiğini unutulmamalıdır. Suudi Arabistan halkına ve dünyanın diğer ülkelerinden gelen hacılara karşı kibar davranmalı, söz ve davranışlarda azami dikkati gösterilmelidir.

♦ Hacılar, milyonları bulan hacılarla Harameyn'e (Kabe ve Ravza) giderken ve gelirken, tavaf ve sa'y yaparken, ziyaretlerde bulunurken kalabalıkların tabii seyrine ve katılmalı ona göre davranmalıdır. Dolayısıyla telaşlı ve aceleci hareket ederek insanlara eziyet etmemeye, canlarını yakmamaya ve üzmemeye çalışılmalıdır. Mübarek mekanlarda ve topraklarda kul haklarına tecavüz etmekten azami derecede sakınılmalıdır.

♦ İstirahat ve diğer zaruri ihtiyaçların karşılanması dışındaki zamanlar, devamlı olarak Kabe ve Ravza'da ibadetlerle meşguliyet içinde geçirilmelidir. Böylesine büyük feyiz ve bereket yüklü bir fırsatın bir daha elimize geçmeyebileceğinin idraki ve gayreti içerisinde bütün zaman dilimleri dolu dolu geçirilmelidir. Zamanlarımız ve imkanlarımız, alışverişler için çarşı-pazarlarda dolaşarak lüzumsuz, önemsiz ve manasız işlerle uğraşarak asla heba edilmemelidir.

♦ Arabistan'dan zemzem ve hurma dışında satın alınacak kayda değer çok şey bulunmamaktadır. Hacılar, alışverişler için devamlı gezip durarak, boş yere yorulmamalı, enerjilerini ve zamanlarını heder etmemelidir.

♦ Otobüslerde her zaman herkesi oturabileceği bir koltuk olacaktır. Bu sebeple, otobüslerde yer kapmak için hiçbir şekilde kavgalara, tartışmalara ve itiş kakışlara mahal verecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

♦ Otobüslere, uçağa ve asansörlere binerken sıra ile binilmeli, bayanlara ve yaşlılara öncelik tanınmalı, birbirlerini ezmemeye ve üzmemeye dikkat ve hassasiyet gösterilmelidir.

♦ Ziyaret, mola ve dinlenme yerlerinde, verilen talimatlara uygun hareket edilmeli ve hareketten önce, belirtilen zamanda herkes otobüsteki yerini almalıdır. Otobüslere geç gelip insanları bekleterek aksamalara ve sıkıntılara sebep olmamalıdır.

♦ Mekke ve Medine'de kalınacak otellerde, herkesin kalacağı odalar önceden planlanmaktadır. Dolayısıyla yer konusunda telaşa, aceleye ve kargaşaya gerek yoktur.

♦ Kılık ve kıyafetlerimizin tertipli, temiz ve düzenli olmasına çok dikkat edilmelidir. Erkek hacı adayları eşlerini sadece bulaşık ve çamaşır işleriyle meşgul etmeyerek kendileri de bu ihtiyaçların giderilmesinde ortak olmalıdırlar. Elbiseleri yıkamak ve ütülemek gerektiği zamanlarda, bu ihtiyaç, otellerin çevresinde bulunan kuru temizlemecilerde cüzi bir ücretle karşılanabilmektedir.

♦ Bizim ve diğer ülkelerin hacıları ile tavaf ve ziyaretler sırasında eziyet şeklini alan tutum ve davranışlardan sakınılmalıdır. Ancak elde olmayan nedenlerle kırıcı, eziyet verici veya üzücü durumlar olduğunda hemen helallik dilenmeli, selam vererek tokalaşarak kendileriyle gönül bağı kurulmaya çalışılmalıdır.

Sağlık Hakkında

♦ Temizlik imanın gereğidir, ortak kullanım alanlarını temiz tutmalı, kirletmemelidir.

♦ Gerek yeme-içmeye, gerekse güneş, klima ve hava akımına karşı sağlığını korumalıdır.

♦ Hem sağlık, hem de israf açısından zararlı olan sigara alışkanlığına, bu mukaddes iklimde son verilebilir. Özellikle ihram içerisinde dahi sigara içilmesi, ihram yasaklarının yeterince anlaşılmadığının göstergesidir.

♦ Özellikle yaşlı, kilolu, tansiyon, kalp ve solunum yetersizliği olan hacılarımız, hayli yüksek ve yorucu olan Hira ve Sevr mağaralarına kesinlikle çıkmamalıdır.

♦ Özel ilaç kullananlar veya hastalıkları için özel ilgi gerekenler, bu durumlarını arkadaşlarına ve ilgililere mutlaka bildirmelidir.

♦ Ruh ve beden sağlığını korumaya, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uymaya, hastalanmamak için çevreyi devamlı temiz tutmaya, beslenme ve uyku ihtiyaçlarının yeterince karşılanması gibi konulara dikkat edilmelidir. 

♦ Herhangi bir hastalık durumunda tedavi için kimlik kartı ile birlikte polikliniğe veya sağlık ocağına başvurulmalıdır.

♦ Çevrenin teniz tutulmasına azami çaba sarf edilmeli, hiçbir şekilde çöpler çöp tenekesi haricinde yerlere atılmamalıdır.

Güvenlik Hakkında

♦ Hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı dikkatli olmalı, yanında fazla para veya değerli eşya taşımamalı, gerekli tedbiri almalıdır.

♦ Güvenlik açısından, özellikle bayanlar yalnız dolaşmamalı, yalnız başına vasıtaya binmemelidirler.

♦ Güvenlik açısından, gerek Suud polisi veya askerinin, gerekse kafile başkanlarının uyarılarına uyulmalıdır.

♦ Hacılar, bütün ibadetleri yaparken, sağlık ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmalıdır. Bunun için çevrelerinde olup biten önemli bir gelişmeyi, hemen Grup veya Kafile Başkanına bildirmelidir. Binaya ve dairenize gelip gidenlerin kimler olduklarına dikkat edilmelidir. Asansörlere, kapasitenin üstünde kişinin binmesi tehlikelidir. Servis otobüsleri, birbirine eziyet etmeden, sıraya girerek, karşılıklı vakar ve saygı içinde kullanılmalıdır.

♦ Hac kimlik kartları devamlı boyunlarda taşınmalıdır.

♦ Yolculuk süresince Suudi Arabistan kanunlarına saygılı olunmalı, Mekke ve Medine topraklarının mahremiyetine ve hassasiyetine gerekli özen gösterilmelidir.

Not: Bu kısım Prof. Dr. Bünyamin ERUL - Dr. Ekrem KELEŞ'in Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan çıkan "Haccı Anlamak – Haccın Hikmetleri ve Yapılışı" adlı kitapları ve 2009 yılında Sabiha Gökçen 12. Kafile Başkanı Karacebey Müftüsü Osman ŞEN'in kafilesindeki hacı adaylarına basılı dağıttığı tavsiyelerden yararlanarak hazırlanmıştır.
Bu yazı 3165 kez okunmuştur.

Paylaş
2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook