Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Mekke

Ebû Talib Mahallesi

ResûI-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib, ölümünden önce sekiz yaşında olan torunu Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın bakımı ve himayesini oğlu Ebu Talib'e vasiyet etmişti. Ebu Talib Mekke'de önde gelen, sözü dinlenen ve saygı duyulan bir kimse olup himayesini üstlendiği yeğeninin üzerinde titrer, onu çocuklarından ayırmaz, uğurlu olduğuna inanır ve iyi yetişmesi için elinden geleni yapardı. Ölünceye kadar Haşimoğulları'nın reisliğini yapan Ebu Talib'in oturduğu mahalleye Ebu Talib Mahallesi (Şi'bü Ebi Talib) denirdi. Hz. Ali’nin doğduğu ev burada olduğu için bugün Şi'bü Ali adıyla da bilinir. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam  dedesinin vefatından sonra Hz. Hatice ile evleninceye kadar burada oturmuştur. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın doğduğu eve yakın olan bu mekân daha sonra altı kubbeli bir mescid haline getirilmiş ve bunun sol tarafında da Hz. Ali’nin doğduğu yer olarak kabul edilen kısım kulübe içerisinde bir üçgen taş ile sembolize edilmiştir.

Hz. Hamza ile Ömer'in İslamiyet’i benimsemesiyle güç kazanan ResûI-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ı etkisiz hale getirmeye karar veren Mekke müşrikleri, Haşimoğulları ve Muttaliboğulları ile mevcut akrabalığa ve hukuka riayet etmeyeceklerini söyleyip bu iki zümreyi düşman ilan ettiler; kendileriyle konuşmamaya ve alışveriş yapmamaya başladılar ve bu boykotun şartlarını bir kâğıda yazarak Kâbe’nin iç duvarına astılar. Bunun üzerine Ebu Talib yeğenini ve mensuplarını kendi mahallesinde topladı. Müşriklerin safında yer alan Ebu Leheb ve oğulları hariç Müslüman olsun olmasın bütün Haşimoğulları ve Muttaliboğulları bu mahalleye taşındılar. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam ve akrabaları 616-619 yılları arasında üç yıl kadar Ebu Talib mahallesinde bu sosyal ve iktisadi boykot altında yaşamak zorunda kaldılar. Hz. Hatice ile Ebu Talib'in servetleri bu sıkıntılı günlerde tükendi; ticaretleri engellendiği gibi, hac mevsimi ve haram aylar hariç dışarı çıkıp alışveriş de yapamıyorlardı. Sonunda aralarında Mut'im b. Adi, Zem'a b. Esved gibi Kureyş'in ileri gelenlerinin de bulunduğu bir grup aralarında konuştuktan sonra boykota son verdiler. Onların bu kararı almalarında, Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın Kâbe’de asılı olan boykot metninin bir ağaç kurdu tarafından başındaki besmele hariç yiyip yok edildiğini haber vermesi ve bunun doğru çıkmasının etkisi olmuştu. Bu mahalle günümüzde Harem-i Şerifin kuzeyinde, Handeme dağı ile Ebûkubeys arasında kalan, Mescid-i Haram'a 300 m. mesafedeki Allah ResûIü aleyhisselatu vesselam'ın  doğduğu evin bulunduğu yerden Handeme dağına ve oradan da Şi'b-i Amir Tünelinden geçen taşıtların Cennetü'I-Mualla veya Mescid-i Cin tarafına döndükleri yola kadar olan alanı kapsamaktaydı.
Bu yazı 3071 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook