Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Mekke

Cennetü'l-Muallâ

Cahiliye devrinden bugüne kadar Mekke Mezarlığı olan ve Harem-i Şerif'in yaklaşık 2 km. kuzeyinde Mescid-i Cin yakında bulunan bu yer, İslam öncesi kaynaklarda ve ilk devir İslam tarihlerinde Hacûn diye geçmektedir. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın dedelerinden Kusay ile Abdülmuttalib'in ve amcası Ebu Talib ile hanımı Hz. Hatice'nin Hacûn Mezarlığı'na defnedilmiş oldukları bilinmektedir. Rivayete göre Kusay Hacûn'a gömüldükten sonra burası mezarlık olarak kullanılmıştır.1

İslam'dan önce Mekke Ma'lât ve Mesfele adıyla iki kısma ayrılmıştı. Şehrin ileri gelenleri, mezarlığın bulunduğu Ma'lât adlı yukarı mahallede otururlardı. Yaküt, Hacûn'un Mekke'nin yukarı tarafında bir dağ olduğunu, yanında şehir mezarlığının bulunduğunu söylemektedir.2

Mekke fethinde Resûlullah aleyhisselatu vesselam çadırını Hacûn'a kurdurmuştu. Hacûn zamanla Ma'lât olarak anılmaya başlandı. Mezarlık da Makberetü'l- Ma'lât diye meşhur oldu, Arapça kaynaklarda kelime bazen sonundaki "ta" harfi düşürülerek yazılmış, Türkçe eserlerde de bazen bu şekliyle, bazen da sonundaki "elif" harfi "ya" ya dönüştürülerek imlası ile kaydedilmiş ve muhtemelen bundan dolayı Türkler kelimeyi "Mualla" şeklinde okuya gelmişlerdir. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın Mekke kabristanını göstererek, "Bu kabristan ne güzeldir!"3 demesi, Hz. Hatice'nin burada medfun bulunması, ayrıca Medine'deki Baki' Mezarlığı'nın Türkler arasında "Cennetü'l-Baki'" olarak anılmasından dolayı Mekke'deki bu mezarlığa ''Cennetü'l-Mualla" denilmiş olmalıdır.

Hz. Hatice'nin Cennetü'l- Mualla'daki kabrinin yeri 729 (1328-29) yılına kadar bilinmiyordu. Bu tarihte görülen bir rüya üzerine kabir yerinin tespit edildiği ve üzerine bir türbe yapıldığı rivayet edilir. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman 950 (1543-44) yılında Hz. Hatice'nin kabrinin üstüne yüksek kubbeli bir türbe yaptırmış ve bir de türbedar görevlendirmiştir.

Evliya Çelebi'nin bildirdiğine göre Cennetü'l-Mualla'da yetmiş beş adet kubbeli mezar, Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın dedesiyle amcasının kabirlerinde de kubbeli türbeler vardı. Ancak bunlar diğer türbeler gibi süslü değildi ve türbedarları da yoktu. Acem hacıları, Hz. Ali'nin babası Ebu Talib’in kabrini ziyaret ederlerdi.4

Hz. Hatice'nin türbesinin 1296 (1879) yılında tamir edildiğini haber veren Eyüp Sabri Paşa. Mekke halkının her ay Cennetü'l-Mualla'ya giderek hatim ve mevlid okuduğunu söyler.5

1925 yılında Mekke Suûdiler'in eline geçtikten sonra Abdülaziz b, Suûd'un emriyle 1926'da Cennetü'l-Mualla'daki bütün türbeler yıktırılmış ve mezar taşları kaldırılmıştır, Bugün de hiçbir türbe ve mezar taşının bulunmadığı Cennetü'l-Mualla yine mezarlık olarak kullanılmaktadır.

Dipnotlar

1. İbn Hacer, III. 722
2. Mu'cemü'l-büldan, II. 225
3. Müsned, I. 367; Fakihi. IV, 501
4. Seyahatname, IX, 785-792
5. Mir’atü’l Haremeyn, 1/2, s. 1074-1075 




Bu yazı 4901 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook