Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Mekke

Müzdelife

Hac'da Arafat vakfesinden sonra ikinci vakfenin yapıldığı bu yere "yaklaşmak, yaklaştırmak" anlamındaki bir kökten türeyen Müzdelife adının verilmesi, hac mevsiminde Arafat'tan inen insanların toplanarak zikir, dua ve vakfe ile Allah'a yaklaşmaları yahut bu yerin Allah'a yaklaştırmasından dolayıdır. Müzdelife Hz. Âdem ile Havva burada buluştuğu, insanlar toplanıp bir araya geldikleri, akşam ve yatsı namazları yatsı vakti girdikten sonra birlikte kılındığı için "toplanma, bir araya gelme" anlamında Cem' diye de adlandırılmıştır. Ayrıca bazı âlimler Kur'an-ı Kerim'de geçen "Meş’ar-i Haram"1 ile Müzdelife’nin kastedildiğini söylerken diğerleri bunun Müzdelife'de Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın vakfe yaptığı Kuzah tepesi olduğunu ileri sürer.

Toplam alanı 963 hektar olan ve günümüzde sınırları işaret levhalarıyla belirlenen Müzdelife Mekke'ye 13 km. mesafededir. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam, Veda haccında Arafat vakfesinin ardından Müzdelife'ye gelip Kuzah tepesine yakın bir yere inerek yatsı vaktinde akşamla yatsı namazını birleştirerek kıldırdı.2 Bu arada eşi Sevde ile henüz çocuk yaşta olan Abdullah b. Abbas gibi hasta, güçsüz ve kalabalığın sıkıntısına dayanamayacak olanların Mina'ya gitmesine izin verdi ve güneş dogmadan şeytan taşlamamaları konusunda onları uyardı. Fecre kadar dinlendikten sonra erkence kalkıp sabah namazını kıldırdı. Daha sonra devesine binerek Kuzah tepesine geldi ve Cenab-ı Hakkın emri doğrultusunda3 kıbleye dönüp tekbir ve tehlil getirdi, dua etti; ortalık ağarıncaya kadar vakfesini sürdürdü, güneş dogmadan Mina'ya hareket etti. Resûl-i Ekrem aleyhisselatu vesselam, Arafat'ta ümmetinin affı için yaptığı duayı burada da tekrarlamış ve bunun ardından gülümsemişti. Bunun sebebi sorulunca duasının Allah tarafından kabul edildiğini ve bunu öğrenen şeytanın nasıl perişan olduğunu gördüğü için gülümsediğini ifade etmiştir.4

Hacıların güneş battıktan sonra Arafat'tan ayrılıp arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi sabah namazı vaktine kadar Müzdelife'de geçirmeleri Hanefi ve Şafii mezheplerine göre sünnet, Malikilere göre mendup, Hanbelîlere göre müstehaptır; belirli bir süre kalarak vakfe yapmak ise bu mezheplere göre vaciptir. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın güneş doğmadan Müzdelife'den ayrılmasını esas alan Hanefilere göre vakfenin zamanı, kurban bayramı günü fecrin doğuşu ile güneşin doğuşu arasındaki zaman dilimidir; Fecirden önce veya güneş doğduktan sonra yapılan vakfe geçerli değildir. Şafiiler ve Hanbelîler bir an bile olsa Müzdelife'de vakfe yapmakla vacibin yerine geleceğini, hiç durmadan oradan geçip gitmenin bile yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu mezheplere göre vakfenin vakti gece yarısından sonraki zaman dilimidir; bundan önce Müzdelife'ye gelenlerin bu vakte kadar beklemesi vaciptir. Kişi, gece yarısından sonra ister bir özür sebebiyle ister özürsüz olarak Müzdelife'den ayrılırsa bir şey gerekmez. Malikilere göre gecenin herhangi bir anında kısa bir süre konaklamak, akşam ve yatsı namazlarını kılıp bir şeyler yiyip içecek kadar bir süre vakfe yapmak yeterlidir.

Dipnotlar

1. Bakara, 2/198
2. Müslim, "Hac", 289-291
3. Bakara, 2/198
4. Müsned, IV, 14-15; Beyhaki, V, 118
Bu yazı 2844 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook