Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Mekke

Akabe

Arabistan'da Akabe adını taşıyan birçok yer vardır. Yesribli (Medine) Müslümanlarla Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın buluştuğu yer Mescid-i Haram'a yaklaşık 3 km. uzaklıkta ve Mina'da Cemretül-akabe'ye yakın etrafı tepelerle çevrili küçük, kuytu bir vadidir.

Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam, ticaret, hac ve umre maksadıyla Mekke ve çevresindeki panayırlara gelenlere İslam davetini ulaştırmak için büyük çaba gösteriyordu. Bunlar arasında en verimli sonucu Yesrib halkıyla kurulan temaslardan elde etmişti. Hz Peygamber aleyhisselatu vesselam nübüvvetinin II. yılı (620) hac mevsiminde Yesrib'den gelen Hazrec kabilesine mensup altı kişilik bir gruba İslamiyet'i tebliğ etmiş, onlar da Müslümanlığı benimsemişti. Ertesi yıl onu Hazrecli ikisi Evsli olmak üzere on iki kişi Resulullah aleyhisselatu vesselam'la Akabe'de gizlice buluştu. Birinci Akabe Biatı adıyla anılan bu buluşmada Yesribliler Allah'a ortak koşmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, birbirlerine iftirada bulunmayacaklarına, Resûlullah aleyhisselatu vesselam'ın emirlerine uyacaklarına dair söz verip kendisine biat ettiler.

Nübüvvetin 13. yılı (622) hac mevsiminde Yesrib'den gelen ikisi kadın yetmiş beş Müslüman, aralarında henüz Müslüman olmayanların da bulunduğu hac kafilesiyle birlikte, niyetlerini gizleyerek Mekke'ye hareket etti. Hacdan sonra yine Akabe'de Resulullah aleyhisselatu vesselam'la gizlice buluşmayı kararlaştırdılar. Yesribliler'in kendilerini şehirlerine davet etmesi üzerine, toplantıya amcası Abbas b. Abdülmuttalib olduğu halde gelen Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam ikinci Akabe Biati’nin şartlarını onlara bildirdi. Hz. Ali ve Ebu Bekir'in önemli noktalarda gözcülük yaptıkları bu toplantıda Yesribliler, hicret ettiği takdirde kendisini ve Mekkeli Müslümanları kendi canlarını, çocuklarını, kadınlarını ve mallarını korudukları gibi koruyacaklarına, her şartta kendisine itaat edeceklerine, mali yardımda bulunacaklarına, iyiliği emredip kötülüğü önlemeye çalışacaklarına, kimseden çekinmeden hak ve doğruluk üzere olacaklarına dair söz verdiler.

Resûlullah aleyhisselatu vesselam hazırlığı iki yıldan fazla süren bu biat sonunda peygamberlik görevini daha iyi bir şekilde sürdürebileceği, kendisinin ve ashabının emniyette olacakları, dinlerini huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri Yesrib şehrini hicret yurdu olarak seçti. Savaşla ilgili hususları da kapsadığı için Bey'atü'l-harb adı da verilen bu anlaşmadan sonra ashaba Yesrib'e hicret izni verildi ve göç başladı.

Bugün Akabe mevkiinde bu biatın hatırasına inşa edilmiş bir mescid bulunmaktadır. İlk defa Abbasi halifelerinden Ebu Ca'fer el-Mansur tarafından yaptırılan ve birçok defa tamir gören bu mescid Osmanlı mimarisi izlerini taşımaktadır ve iki tane kitabesi vardır.
Bu yazı 2526 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook