Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Mekke

Mîkat Yerleri

Mikat, hac ve umre ibadeti için İhrama girilecek günleri (el-mikatü'z-zamani) ve yerleri (el-mikatü'l-mekani) ifade eder. Zamanla ilgili mikat hac için şevval ve zilkade aylarıyla zilhiccenin ilk on günüdür; umre için yılın tamamıdır. Mekânla ilgili mikat Mekke'ye gidenlerin veya hac ve umre yapacakların ihrama girecekleri noktalardır.

Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın uygulama ve açıklamalarına dayanılarak Mekke ile belirli çevresine Harem, burayı kuşatan ikinci bölgeye Hil, bunların dışında kalan yerlere de "afak" denilmiş, Harem ve Hil dışından hac ve umre için yahut başka bir amaçla Mekke'ye gelenlerin belirli yerlerde ihrama girip bazı kurallara uymaları zorunlu kılınmıştır. Harem bölgesinde oturanlar hac için bulundukları yerden, umre için HiI bölgesine çıkarak, Hil bölgesinde oturanlar hac ve umre için bulundukları yerden, buraların dışından gelen afakîler ise kendileri için belirlenen mikat yerlerinden ihrama girerler. Afakîlerin ihrama gireceği yerler ResûI-i Ekrem aleyhisselatu vesselam tarafından beş nokta halinde belirlenmiştir: Zülhuleyfe, Cuhfe, Zatüırk, Karnülmenazil ve Yelemlem (Buhari, “Hac”, 7-12; Müslim, "Hac", 11-12, Ebu Davud, "Menasik" 8).

Mikatların Mekke'ye mesafeleri konusunda kaynaklarda farklı rakamlar verilmesi daha sonra yeni yolların yapılmasından ileri gelmektedir Bölgenin dağlık olan arazi yapısına uygun düşen eski güzergahlar açılan yeni güzergahlarla yer değiştirmiştir. Bu yerlerin mikat olarak belirlenmesi mutlaka o noktada ihrama girileceği anlamına gelmez, söz konusu mevkilerin hizasında herhangi bir yerde ihrama girmek de mümkündür.

Zülhuleyfe Medine yönünden Mekke'ye gideceklerin ihram yeri olup Mescid-i Nebevi'ye uzaklığı yaklaşık 11 kilometredir. Bugün Hz. Ali'ye nispet edilen "Abar-ı Ali" (Ebyar-ı Ali) adıyla bilinen Zülhuleyfe Mekke'ye en uzak mikat olup Resûl-i Ekrem hicretten sonra iki defa umre (Hudeybiye, umretü'l-kaza), bir defa da hac (Veda haccı) için burada ihrama girmiştir.

Kızıldeniz sahiline 9 km., Mekke'ye 187 km. mesafede bir köy olan Cuhfe, İslamiyet'in erken dönemlerinde Suriye bölgesinden gelenlerin mikatı idi; bugün bir uğrak yeri olmaktan çıkmış, yerini ona yakın Rabiğ şehri almıştır. Türkiye, Lübnan, Suriye, Ürdün, Filistin, Afrika Ülkeleri ve Batı ülkeleriyle Suudi Arabistan'ın bazı kuzey bölgelerinden doğrudan Mekke'ye gelen hacılar burada ihrama girerler.

Zatüırk, Irak yönünden gelenlerin mikatı olup günümüzdeki adı Daribe'dir. Ulemanın büyük bir kısmı bu yeri de mikat olarak Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın, bir kısmı ise Hz. Ömer'in tespit ettiği görüşündedir. Buna göre Basra ve Kûfe şehirleri kurulunca ahalisi halifeye gelerek, ResûI-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın Necidliler için tayin ettiği Karnülmenazil'in kendilerine sapa düştüğünü ve oraya gitmelerinin meşakkatli olduğunu söylediler. Bunun üzerine Hz. Ömer, "Öyleyse siz Mekke'ye giden yolunuzun üzerinde Karnülmenazil hizasında bir nokta bulup orayı mikat edinin" demiş ve ardından Zatüırk'ı lraklılar için ihram yeri olarak tayin etmiştir.

Mekke'ye 94 km. uzaklıktaki Karnülmenazil, günümüzde Seylülkebir adıyla tanınan büyük bir köydür. Necid bölgesi başta olmak üzere Körfez Ülkeleri, Irak, İran ve diğer doğu ülkelerinden Mekke'ye gelenler burada ihrama girerler. Kamülmenazil'in hizasında yer alan, eskiden çok az sayıda hacının ihrama girdiği Vadimuhrim, bugün büyük ve mamur bir köy olup Taif-Mekke yolunun yapılmasından sonra Mekke'ye gidenler tarafından ihram yeri olarak tercih edilmeye başlamıştır.

Mekke'ye 84 km. uzaklıkta bulunan Yelemlem de Yemen ve Suudi Arabistan’ın güneyinden gelenler ihrama girer. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak gönderdiği Muaz b. Cebel adına bir mescidin yapıldığı bu yerin hizası ayrıca Malezya, Endonezya, Çin ve Hindistan'dan deniz yoluyla gelenler için de mikat kabul edilmiştir.
Bu yazı 4288 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook