Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Mekke

Mi'rac

Cenab-ı Hakk, amcası Ebu Talib ile hanımı Hz. Hatice'yi kaybeden ve yardım alma umuduyla gittiği Taif'te maddi ve manevi eziyetlere maruz kalan Elçisine büyük bir lütuf ve ihsan olmak üzere isra ve mi'rac mucizelerini bahşetmiştir. Hicretten bir yıl önce (621) Recep ayının 27. gecesinde kudretinin işaretlerini göstermek için onu burakla Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ulaştırmış (İsra, 17/1), Mescid-i Aksa'dan da insan varlığının ulaşabileceği en yükseklere (sidretü'l-münteha ve cennetü'l-me'va) çıkarıp hiç kimsenin erişemediği yakınlık makamına, ilahi ikram ve ihsana nail ederek mi'rac'ı gerçekleşmiştir (Necm 53/1-18).

Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam Mekke'ye dönünce Mescid-i Haram'a giderek Hicr'de isra ve mi'racını müşriklere haber verdi. Büyük şaşkınlık geçiren müşrikler Resûlullah aleyhisselatu vesselam'ın sözlerini yalanlama yoluna gittiler. Mescid-i Aksa ve seferde olan kervanları hakkında Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'a bazı sorular sordular, fakat Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın verdiği bütün haberler doğru çıktığı halde iman etmeyerek onu sihir yapmakla suçladılar. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam'ın  İsra gecesi Mescid-i Aksa'dan dönerken Dacnan denilen yerde gördüğü Kureyş kervanının Seniyyetülbeyda'ya ulaşmış olması gerektiğini söylemiş, yapılan araştırma sonucu bunun doğru olduğu anlaşılmıştı. Bu yer günümüzde Mekke'den Ten'im'e giderken Suudi Havayolları Merkez Binası'nın tam karşısıdır.

Daha sonra onlardan bazıları Hz. Ebu Bekir'e giderek arkadaşının geceleyin Mescid-i Aksa'ya gittiğinden, orada namazı kılıp Mekke'ye geri döndüğünden bahsettiğini söylediler. Mantık dışı buldukları bu olayı Hz. Ebu Bekir'in kabul etmeyeceğini beklerken ondan, Eğer bunu Muhammed söylüyorsa şüphesiz doğrudur” cevabını aldılar. Hz. Ebu Bekir'in mi'rac olayını bu şekilde kabul etmesi üzerine Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam kendisine "Sıddîk" lakabını vermiştir.
Bu yazı 2003 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook