Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Medine

Cennetü'l-Baki'

Medine'nin Baki' veya Baki'u'l-garkad adı verilen mezarlığı şehrin güneydoğusunda Mescid-i Nebevi'nin yakınında yer almaktadır. Eskiden buraya Kanuni sultan Süleyman devrinde yapılan ve bugün mevcut olmayan kalenin Baki' kapısından geçilirken bugün Mescid-i Nebevi'  ile arasında sadece küçük bir cadde bulunmaktadır. İlk defa Resulullah aleyhisselatu vesselam tarafından mezarlık haline getirilen bu alan daha önce "garkad" adı verilen bır tür çalılıkla kaplı idi.

Türkler arasında daha çok Cennetü'l-baki' adıyla meşhur olan bu mezarlığa muhacirlerden ilk defnedilen Osman b. Maz'un, ensardan ise Es'ad b. Zürare'dir. Daha sonra Medine'deki her kabile Cennetü'l-baki'de kendilerine yer ayırdı.

Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın oğlu İbrahim'den sonra kızları Rukiyye ve Zeyneb, Hz. Fatıma ile oğlu Hz. Hasan da buraya defnedildiler.

Kerbela'da şehid edildikten sonra Şam'a götürülen Hz. Hüseyin'In başı, Yezid b. Muaviye tarafından Medine'ye gönderiiince annesinin yanına defnedildi.

Hz.  Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın amcası Abbas ile halası Safiyye ve bazı torunları da burada yatmaktadır.

Baki'ye defnedilenler arasında Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın  "Benim ikinci annem" dediği Hz. AIi'nin annesi Fatıma bint Esed ile müminlerin anne lerinden Hz Aişe, Hafsa, Ümmü Seleme, Zeyneb bint Huzeyme, Zeyneb bint Cahş, Safiyye, Reyhane ve Mariye bulunmaktadır.

Cennetü'l-baki'ye Ehl-i beyt'in ileri gelenlerinin yanında birçok sahabi ve tabiin neslinden pek çok kimse defnedilmiştir. Hz. Osman, Abdurrahman b Avf, Sa'd b Ebu Vakkas, Abdullah b Mes'ud, Suheyb er-Rumi ve Ebu Hureyre bunlardandır.

Resulullah aleyhisselatu vesselam zaman zaman Cennetü'l-Baki'ye giderek orada medfun bulunarılara dua ederdi.

Burada Allah'ın Resulü aleyhisselatu vesselam'ın  amcası Abbas, Aişe, Hasan, Osman gibi sahabiierin kabirleri üzerine daha sonraları inşa ettirilen türbelerle diğer mezar yapıları daha sonra ortadan kaldırılmış, mezarlar sadece baş ve ayak uçlarına konulan küçük taşlarla belirlenmiştir.

Genişletmelerle birlikte günümüzde 180.000 m2'ye ulaşan Cennetü'l-Baki' yine Medine mezarlığı olarak kullanılmaktadır.
Bu yazı 1983 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook