Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Medine

Mescid-i İcâbe

Melik Faysal Caddesi'nde (Şariu's-sittin) Cennetü'I-baki'nin yaklaşık 385 m. kuzeyinde Mescid-i Nebevi'ye 580 m. uzaklıktadır. Ensardan Beni Muaviye b. Malik b. Avf toprağında bulunduğu için bu adla da anılır.

Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam ashabından bir grupla birlıkte Beni Muaviye Mescidi'ne uğramış, iki rek'at namaz kılmış ve ardından uzunca bır süre dua ettikten sonra orada bulunanlara şunları söylemiştir:

"Rabbimden üçş ey istedim, bana ikisini verdi, birini vermedi. Rabbimden ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini istedim, onu bana verdi. Ondan ümmetimi suda boğarak helak etmemesini diledim, onu da verdi. Felaketlerini kendi aralarında vermemesini (tefrikaya düşmemelerini) diledim, bunu bana vermedi" (Müslim, "Fiten", 20).

Resulullah aleyhisselatu vesselam'ın   duasının Cenab-ı Hak tarafından kabulü dolayısıyla bu cami Mescid-i İcabe diye anılmıştır.

Hicretin 9. (631) yılmda Medine'ye gelen Necran heyeti ile Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam  arasında hristiyanlık konusunda tartışma meydana gelmiş, nazil olan ayet (Al-i imran 3/61) doğrultusunda Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam yanına Hz. Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i alarak Necran heyetinin yanına gitmiş ve ilgili ayetleri okuyarak kendilerini Mescid-i İcabe'nin bulunduğu yerde mübaheleye (beddua) davet etmişti. Ancak NecranIılar Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın   peygamber olma ihtimalini göz önüne alarak buna cesaret edememişlerdi. Bu olay sebebiyle adı geçen cami Mescid-i Mübahele diye de anılır.

Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam  zamanında mescid haline getirilen mekanlardan olan Mescid-i İcabe uzun süre üstü açık olarak hizmet vermişti. Burayı ziyaret edenler nafile namaz kıldıktan sonra Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın yaptığı duayı okumayı adet edinmişlerdi. 

II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid zamanlarında imar gören Mescid-i İcabe 1997'de yeniden inşa edildi ve çevresindeki sosyal tesislerle birlikte yaklaşık 1200 m2'lik bir alana ulaştı.
Bu yazı 2271 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook