Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Medine

Hendek

Müslümanlarla Mekkeli müşrikler ve müttefikleri arasında Medine önlerinde hicretin 5. yılı Şevval ayında (Mart 627) yapılan savaşa, şehrin müdafası çevresine kazilan hendeklerle sağlandığı için Hendek Gazvesi denilmiştir. Düşman tarafla yer alan birden fazla grubu ifade etmek için Kur'an-ı Kerim'de kullanilan "hizipler, gruplar" anlamında "ahzab" tabirinden dolayı bu savaşa Ahzab Gazvesi adı da verilir.

Kureyşliler Uhud'da, Suriye'ye giden kervanlarının güvenliğini sağlamak için Medine çevresini topraklarına katma arzusunu gerçekleştiremedikleri gibi elde ettikleri kısmı başarıyı da bir sonuca bağlayamamışlardı. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ı Medine'den dışarıya çekmek, ardından Gatafan ile Kureyşliier'in Medine'yi yağmalamalarına imkan hazırlayarak Resulullah aleyhisselatu vesselam'ı merkezden uzak bir yerde zor durumd düşürmeyi planlayan yahudiler, Mekke'ye bir heyet göndererek onları savaşa teşvik etmışti. Medine'ye mal getiren kervanlara zarar veren Dümetülcendel hakimini cezalandırmak için sefere çıkan ResuI-i Ekrem aleyhisselatu vesselam müttefiki Huzaalılar'dan Mekke müşriklerinin sefer hazırlıkları yaptıklarına dair haber alınca Medine'ye geri döndü. Hemen savaş hazırlıklarına başlandı ve Uhud Savaşı'ndan alınan dersten sonra ittifakla şehrin içeriden savunulması kararlaştırıldı. Medine'nin üç tarafı bahçeler ve bunları birbirinden ayıran çit ve alçak duvarlarla çevrildiği ve aralarında uzanan yollar da çok dar oldugundan düşmamn bu engelleri aşması zordu ve küçük askeri birliklerle bile durdurulması mümkündü. Ancak Kureyş ve müttefiklerinin çokluğu hakkında alınan haberler üzerine savunmayı takviye için şehrin çevresinde uygun yerlere o zamana kadar Arabistan'da hiç bilinmeyen hendek kazılmasma karar verildi. Medine'nin kuzeyinde iki lavlık araziyi birleştirmeyi hedefleyen hendek kuzeydoğuda Şeyhayn'daki hisarIardan başlayarak kuzeyde Seniyyetülveda tepesine, oradan Beni Ubeyd tepesini biraz geçtikten sonra tekrar dönerek Sel' Dağına dönüp Mescid-i Feth'e kadar geliyordu. Daha sonra batıda yaşayan kabileler hendeği daha da güneye Mescid-i Gamame'ye kadar uzatmışlardı. Yaklaşık 5,5 km. uzunluğundaki hendeğin genişliği 9 m. derinliği ise 4,5 m. kadardı.

Hendek Gazvesi'nde ResuI-i Ekrem aleyhisselatu vesselam, düşman askerinin sayıca üstünlüğünü göz önüne aldı; kan dökülmesini de istemediği için bir meydan savaşı yapılmasını doğru bulmadı. Sel' dağının eteklerinde bugün Fetih Mescidi'nin bulunduğu yerde karargahını kurduran Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam, kadın ve çocukların kale ve hisarlara yerleşmelerini emretti, ordusunun arka tarafını dağa, ön tarafını  da hendeğe bakmak üzere yerieştirdi; hendeğın derin olmayan zayıf noktaları ile bazı geçiş yerlerine nöbetçiler yerleştirdi. Müslümanlar 3000, müşrikler ise müttefiklerle birlikte 10-12.000 kişi civarındaydı. Yirmi gün kadar devam eden muhasara esnasında bazı çatışmalar olmuşsa da daha önce böyle bir uygulamayla karşılaşmayan ve çok şaşıran müşrikler ve müttefikleri hendekleri aşmaya muvaffak olamayıp bir sonuç alamadılar; erzakları tükenen, soğuk ve şiddetli bir firtınanın ardından çadırları sökülüp moralleri bozulan KureyşIiler kuşatmayı kaldırıp Mekke'ye dönmeye mecbur oldular.

Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam ve müslümanları ortadan kaldırmak Için son çabalarının akamete uğrayarak boşa çıktığı Hendek Gazvesi islam tarihinde bir dönüm noktasıdır; bundan sonra Medine'ye karşı saldırıları sona eren Kureyşliler savunma pozisyonuna geçmek zorunda kalmışlardır.
Bu yazı 1926 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook