Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Medine

Mesâcid-i Seb'a

Hendek Savaşı'nın geçtiği yerde Sel' dağının kuzeybatısında Mesacid-i Feth diye de anılan yedi küçük mescid vardır. Bunlardan Mescid-i Feth, Mescid-i Selman-ı Farisi, Mescid-i Ali b. Ebu Talib ve Mescid-i Ebu Bekir es-Sıddik klasik kaynaklarda geçmekte, Mescid-i Ömer b. Hattab ve Mescid-i Sa'd b. Muaz'ın (Mescid-i Fatıma) XX. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu altı mescidin biraz güneyinde yer alan ve XX. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Mescid-i Ben-i Haram'ın araya diğer yapılar girmeden önce onlarla bir bütünlük arzetmesinden dolayı veya Hendek yakınındaki Mescidü'r-raye'nin Mesacid-i Seb'a'yı tamamladığı ileri sürülmektedir.

Bunlardan Mescid-i Feth'e Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın Hendek Gazvesi sırasında karargahının kurulduğu yerde düşmanın yenilmesi için dua etmesl ve namaz kılmasından dolayı bu ismin verıldlği kaydedilir. Yine bu sebeple Mescid-i Ahzab, etrafındaki diğer mescidlerden daha yüksek bir yere yapıldığı için Mescid-i A'la diye de anılmıştır. Hendek Savaşı esnasında namazgah niteliğinde olan bu alana daha sonra tek revaklı bir mescid inşa edilmiştir. Ömer b. Abdülaziz Medine valiliği sırasında mescidi eski planına uygun biçimde yeniden yaptırmıştır. Eyyubiler döneminde 1179'da ve Osmanlılar döneminde 1853-54'te Sultan Abdülmecid tarafından yeniden yaptırılan Mescid-i Feth yaklaşık 8,5 m. boyunda 3,5 m. genişliğinde ve 4,5 m. yüksekliğindedir. Mescide çıkmak için 1991'de biri kuzey, diğeri doğu tarafında, her biri yirmi yedi basamaklı iki merdiven yapılmıştır.

Mescid-i Selman-ı Farisi adını, Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'a saavaştan önce şehrin etrafına hendek kazılmasını tavsiye eden Selman-ı Farisi'den almıştır. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın veya Selman-ı Farisi'nin namaz kıldıklan rivayet edilen bu yerde ilk defa Ömer b. Abdülaziz'in Medine valiliği sırasında mescid yapıldığı tahmin edilmektedir. Eyyubiler döneminde 1181'de yeniden yaptırılan mescidin kuzeyinde küçük bir avlu, revakın güney duvarında bir mihrap vardı. Tavanı beşik tonoz şeklinde olan binanın kuzey tarafındaki duvarında ortadakinin diğerlerinden daha büyük olduğu üç kemer yer alıyordu.

Selman-ı Farisi Mescidi'nin güneybatısında yer alan  Mescid-i Ebu Bekir es-Sıddik'in, eskiden Ali b. Ebu Talib Mescidi olarak bilindiği ve günümüzde Mescid-i Ali b. Ebu Talib olarak bilinen mescidin ise Mescid-i Ebu Bekir olduğu ileri sürülmektedir. Burada Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın veya Hz. Ebu Bekir'in namaz kıldıkları rivayet edilmektedir. Mescid, Osmanlılar döneminde 1853-54'te Sultan Abdülmecid tarafından Mescid-i Feth ile birlikte yeniden yaptırılmıştır.

Mescid-i Ömer b. Hattab, Ebu Bekir Mescidi'nin güneydoğusunda olup 1853-54'te yenilenen Mescid-i Feth'ln bır benzeridir. Hz Ömer'in Hendek Gazvesi günlerinde namaz kıldığı yere inşa edilmiştir.

Mescid-i Ali b. Ebu Talib, Selman-ı Farisi Mescidi'nin güneydoğusunda ve Hz. Ali'nin Hendek Gazvesi günlerinde namaz kıldığı yere inşa edilmiş olup Eyyubiler döneminde 1181'de, Memlükler döneminde 1471-72'de yenilenmiştir. 1497'de tamirat gören Mescid-i Ali b. Ebu Talib, Sultan Abdülmecid döneminde 1851-52'de yeniden yapılmıştır.

Bazı geç döneme ait kaynaklarda Mescid-i Fatıma adıyla da geçen Mescid-i Sa'd b. Muaz,1947 tarihli Medine haritasında Ömer b. Hattab Mescidi'nin güneybatısında yer almaktadır. Sa 'd b. Muaz Hendek Savaşı esnasında kendisine Isabet eelen okla şehid olmadan önce burada namaz kılmıştır.

Medine'de Evkaf ve Mescidler İdaresi tarafından 1989 ve 1992 yıllarında hazırlanan raporda bu altı mescidin adı geçmekle birlikte son yıllarda Mescıd-i Feth ile Mescid-i Selman-ı Farisi ve Mescid-i Ömer b. Hattab dışındakiler yıktırılmış olup bunların bulunduğu alanda yeni bir cami inşa edilmiştir.
Bu yazı 3665 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook