Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Medine

Bi'rimaûne

Hicretin 4. yılı başlarında Amir b. Si'saa kabilesinin reisi Ebu Bera Amir b. Malik Medine'ye gelerek Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ı ziyaret etti ve ondan İslamiyet hakkında bilgi aldı. Kendisi müslüman olmamakla birlikte Resulullah aleyhisselatu vesselam'dan  kabilesıne İslam'ı anlatacak kimseler göndermesini istedi. Ancak Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın gönderilecek davetçilerin bir tehlikeyle karşılaşmasından endişe duyduğunu ifade etmesi üzerine Ebu Bera onların güvenliği konusunda garanti verdi. Bunun Üzerine Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam, Kur'an-ı Kerim'i iyi bilen ve Ehl-i Suffe'den olan yetmiş kadar kurrayı adı geçen kabileye İslamiyet'i anlatmak ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle görevlendirdi; başlarına ensardan Münzir b. Amr'ı başkan tayin ederek kabile ileri gelenlerine hitaben bir de mektup yazdı. Uhud Savaşı 'ndan dört ay sonra (Temmuz 625) Medine'den yola çıkan heyet Bi'rimaûne adlı bir kuyunun yanında konakladı. Maûne, Necid tarafında Benı Suleym'in oturduğu topraklarda Medine'nin yaklaşık 100 km. doğusunda bulunuyordu. Heyet kuyunun yanındaki mağarada istirahata çekildi ve içlerinden Haram b. Milhan, Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın mektubunu Amir b. Sa'saa kabilesinin o sırada vefat etmiş bulunan reisi Ebu Bera'nın yerine, yeğeni Amir b. Tufeyl'e götürmekle görevlendirdi. Baştan beri İslam'a ve Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'a kin besleyen Amir b. Tufeyl elçiyi öldürüttü ve Bi'rimaûne'de bulunan heyete saldırmak için harekete geçti. Ebu Bera heyettekilerin hayatını garanti altına aldığını önceden ilan ettiği için, halk Amir b. Tufeyl'in saldırı teklifini reddetti. Fakat civardaki kabilelerin desteğiyle üç kişi hariç bütün heyet mensupları katledildi.

Bu hadiseyi vahiy yoluyla öğrenen Resulullah aleyhisselatu vesselam, hiçbir felaket karşısında duymadığı derecede elem duymuş ve otuz veya kırk gün süreyle sabah namazında (bir rivayete göre beş vakit) faciaya yol açanlara beddua etmiştir. Rahmet peygamberi olarak gönderilen Allah'ın Resulünün, kendisine ve ashabına yöneltilen birçok zulüm ve baskı karşısında beddua etmediği halde bu olay sebebiyle bedduada bulunması, savaş maksadıyla değil tamamen insani ve ahlaki amaçla gönderilen ve kendilerine can gtivenliği verilen seçkin bir irşad heyetinin, genel ahlak kurallarına ve Araplar arasında son derece önemli kabul edilen geleneklere aykırı olarak savunmasız bir şekilde öldürulmeeinden şahsen ne kadar üzüntü duyduğunu göstermesi yanında, böyle bir insanlık suçunun asla onaylanmaması gerektiğini zihinlere kazımak bakımından da dikkat çekmektedir.
Bu yazı 1953 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook