Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Medine

Bedir

Medine'nin 160 km. kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 km. uzaklıkta, Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasabadır. Bugün hurma bahçeleri yanında çeşitli sebze ve meyvenin de bol olarak üretildiği yerleşim birimlerinden biri olan Bedir, asıl şöhretini Mekkeli müşriklerle Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam arasında meydana gelen iik savaştan sonra kazandi.

Hicretten sonra Kureyşli müşrikler müslümanları kendi hallerine bırakmadıkları gibi eski düşmanlıklarına devam ettiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam, Medine'ye sığınmış olan müslümanları bu tehdide karşı korumak için karşı tedbirler aldı ve Kureyş kervanlarının kendi nüfuz bölgelerinden kolaylıkla geçemeyeceklerini göstermek amacıyla çevreye bazı küçük askeri seferler düzenledi. Bu çerçevede Suriye'den dönen Ebu Süfyan'ın idaresındeki bir ticaret kervanına Bedir'de baskın düzenlemek içın harekete geçildi. Medine'den yola çıkan Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam ve ordusu Bedir yakınlarına gelerek burada konakladı. Hicaz topraklarına girince bu teşebbüsü öğrenen Ebu Süfyan yardım istemek üzere Mekke'ye adam gönderdi, kendisi de Bedir'den uzak kalıp sahil yolunu takip etti. Mekke müşrikleri, kervanın kurtulduğunu öğrenmelerine rağmen Ebu Cehil kumandasında 1000 kışilik bır kuvvetle Bedlr'e yürüdüler. İki taraf arasında cereyan eden savaşta (2/624) Ebu Cehil dahil yetmiş müşrik öldürüldü, yetmiş kişi esir alındı. Müslümanlar da on dört şehid verdi. Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın askeri dehasını, stratejik ve taktik kabiliyetini gösteren Bedir Gazvesi, bu ilk İslam toplumunun büyük bir güven ve başta Medine olmak üzere bütün Arap yarımadasında itibar kazanmasını sağlaması bakımından önem taşır. Bu savaşa katılan Ehl-i Bedir günahlarının Allah tarafından bağışlandığı müjdesine nail olmuş (Buhari, "Megazi", 9, 46; Müslim, "Feza'ilü's-sahabe", 161), adlarının ezberlenerek okunması adet haline gelmiştir. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam Bedır Gazvesi'nde şehid olanların namazını kildırarak onları defnettirdi; savaş meydanının batısına düşen şehitlik etrafı çevrilerek koruma altına alınmıştır. Bedir Kabristanı'nın gırişinde yeni yapıları abidede Bedir şehidlerinin adlarının yazılı olduğu bir kitabe mevcuttur.

Kur'an-ı Kerım'de elde edilen zaferin Allahın yardımıyla gerçekleştiği ve müslüman ordusunun meleklerle desteklendlği açıkça ifade edıimektedir (Al-i İmran 3/123-127, Enfal 8/7-12). Bedir Savaşı'nın geçtiği yerde müslümanlara yardım için gelen meleklerin hareket ettikleri bir kum tepesi bulunmaktadır. Mescid-i Ariş'e kuzey yönünde 3 km. mesafede bulunan bu tepeye "Cebelimelaike" (melekler dağı) adı verilir.
Bu yazı 1893 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook