Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Ziyaret Mekanları

Medine

Hayber

Hicazda Medine-Suriye yolu üzerinde eski bir ticaret ve zıraat merkezi olan Hayber, Medine'nin yaklaşık 170 km. kadar kuzeyinde denizden 850-1000 m. yükseklikte yer alan, etrafı volkanik topraklarla çevrili aynı adlı geniş vadide, özellikle yahudilerin oturduğu yedi ayrı müstahkem kaleden oluşmaktaydı. İslam öncesinde her yıl hac mevsiminden sonra 10-30 Muharrem tarihleri arasında burada kurulan meşhur Netah (Netat) panayırına, başta Mekke ve Yesrib olmak üzere yarımadamn Içinden ve dışından çok sayıda insan akın ederdi. İslam tarihinde Hayber, hicretln 7. (628) yılında Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın yönettiği savaştan dolayı meşhur olmuştur. Medineden çıkarıldıktan sonra Hayber'e yerleşen Beni Nadir yahudileri, Suriye ve Irak bölgelerinden geien ticaret yolu Dumetülcendel'den geçerek Hayber üzerinden Medine'ye ulaştığından kervanlar için bir tehdit oluşturuyordu. Diğer taraftan bunlar Mekkeli moşrlklerin yanı sıra bazı Arap kabileleriyle de anlaşarak Medine'ye karşı düşmanlıklarını sürdürüyorldrdı. Bu faaliyetleri Hendek Gazvesi öncesinde ve savaş sırasında yakından görülmüştü. Hendek Savaşı'nda oluşan düşman ittifakını Hudeybiye Antlaşması ile ortadan kaldırmaya muvaffak olan Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam, Hudeybiye'den döner dönmez 1500 kişilik bir kuvvetle Hayber Uzerine yürüdü. Yahudiler müsIümanları gÖrUnce kalelerine çekildiler; yedi müstahkem kalenin bir kısmı savaşla, bir kısmı barış yoluyla ele geçirildi. Bugünkü şehir eski harabelerin dışında kurulmuştur.

Hayber kalelerinden en müstahkem ve büyük olanı Hz. Ali tarafından fethedilen Kamus'tur; bunun alt tarafında Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın konakladığı yerde onun adıyla anılan bir mescid vardır. Burada Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın sütre yaparak namaz kıldırdığı, fetihten sonraki dönemlerde de arkasında bayram namazı kılınan bır kaya bulunmaktadır.
Bu yazı 2083 kez okunmuştur.

Paylaş

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook